Supervisió per a institucions

UMBRAL ofereix també supervisions a equips de professionals que es desenvolupen en un medi institucional, com ara educadors, assistents socials, mestres, psicòlegs, metges.

En una organització -escola, hospital, etc. conflueixen elements d'ordre individual, grupal i institucional. La possibilitat d'obrir la perspectiva de la supervisió grupal en aquests casos resulta summament valuosa. Mitjançant la circulació de la paraula, s'instal·la un espai per reflexionar al voltant del treball realitzat, els encerts, els errors i les modificacions que haurien de produir.

Molts professionals col·laboradors de UMBRAL compten amb una important experiència en intervenció i supervisió institucionals, associacions, equips laborals. Les supervisions d'aquest tipus poden complir dues funcions:

 1- Intervenir a nivell dels fenòmens grupals que de vegades dificulten el bon funcionament de l'equip. En tot grup es generen tensions, hostilitats i malestars diversos que obeeixen tant a qüestions personals com a elements d'ordre institucional que romanen inannalitzats, obstaculitzant les tasques quotidianes. L'espai de supervisió en aquest cas apunta a crear un dispositiu de paraula, a partir del qual sigui possible analitzar què està succeint en l'equip i trobar els recursos que ajudin a la seva elaboració.

 2- Obrir un espai on el grup de professionals pugui treballar casos particulars que ofereixen obstacles i dificultats, possibilitant així la construcció d'eines per a un millor abordatge.

 

 

 

 

Imprimeix Correu electrònic