Supervisions individuals

Els professionals trien amb quin psicoanalista volen supervisar, de la llista que s'exposa aquí baix. La freqüència es pacta de forma personal i els honoraris són lliures i indicats per cada analista supervisor. Es cobren honoraris accessibles per als pacients derivats per UMBRAL, durant el primer any de tractament.

 

Barcelona

Telèfon

Daniela Aparicio 934 182 418
Enrique Atzenweiler 932 117 615
Raul Azzarini 932 074 672
Graziella Baravalle 626 163 145
Rithée Cevasco 934 150 028
Antonio Colom 661 348 815
Adriana Grisolía 932 111 631
Laura Kait 685 500 556
Mery Levy 932 011 428
Begonia Matilla 932 118 328
Teresa Morandi 932 120 764
Carlos Rey 934 546 761
Inés Rosales Manfredi 932 376 957  -  657 135 530
Rut Sonnabend 605 886 861
Marta Oliver Cama 933 255 226
Teresa Trías Sagnier 629 290 197
Carmen Ferrer 619 312 242
Ignacio Rodríguez 932 189 147
Alicia García-Fernández 635 460 365 - 932 117 615
Marcelo Edwards 686 346 019
Lluís Isern 680 596 382
Eduardo Mardarás 934 576 826

Girona

 
Enrique Atzenweiler 635 460 363
Alicia García-Fernández 635 460 365

Tarragona

 
Rosa Navarro 977 322 836
Xavier Moriones 977 227 509
Clara Bermant 645 507 372

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imprimeix Correu electrònic