Presentació Umbral

UMBRAL es constitueix com una xarxa d'assistència, composta per psicòlegs, psicoterapeutes, psicoanalistes, psiquiatres i altres col · laboradors, per treballar el malestar actual tant en la cultura com en l'individual. Els professionals que formen aquesta xarxa són conscients que l'atenció "psi" en la nostra comunitat pateix de serioses dificultats.

La xarxa pública d'atenció gratuïta té una demanda desbordada que fa impossible una atenció amb la freqüència adequada a cada cas clínic. L'atenció privada es transforma en un privilegi per a aquells que puguin pagar-la. El circuit d'aquesta xarxa posa en contacte a aquell que ho necessita amb el professional adequat, de manera que cap demanda queda sense recepció per causes econòmiques.

UMBRAL es proposa com una xarxa solidària i sense ànim de lucre que adapta els honoraris a cada subjecte o institució que sol · liciti els serveis de manera que siguin accesibles. L'angoixa, la solitud, la inadaptació, els conflictes amb els altres, les dependències, el desemparament, la falta d'amor, la violència, les dificultats amb el saber i amb el saber fer ... són alguns dels problemes als quals tot subjecte s'enfronta en diversos moments de la seva vida sense poder de resolució, i és aquí on un professional que sàpiga escoltar aquest patiment psíquic pot intervenir per proposar una cura.

 

 

 

 

 

Imprimeix Correu electrònic