Supervisions

La supervisió és un espai de treball teoricopràctic fonamental per a tot psicoanalista, però també per a d' altres professionals que treballen amb persones, com metges, assistents socials o altres terapeutes, que poden beneficiar-se d'aquest dispositiu.
 
En psicoanàlisi, la supervisió dóna la possibilitat a un analista de trobar-se amb un col·lega que fa de tercer i analitzar els interrogants que li presenta el cas clínic que es troba conduint. Així, el supervisor posa al servei de l'analista una escolta pertinent per a la intervenció adequada davant les dificultats que apareixen a la direcció d'una cura.
 
La paraula "supervisió" no resulta del tot adequada, en tant que suposa un punt de vista situat en un pla superior des d'on podrien visualitzar-se les eleccions particulars d'un tractament. Però el terme "control", utilitzat freqüentment com a sinònim, és, si es vol, encara menys apropiat per a designar aquesta singular trobada: no és trivial que Lacan l'hagi qualificat com "sinistre".
 
No és per la via del coneixement o  d'una experiència més gran que descendria d'un professional a un altre com produeix els seus efectes la supervisió. Per contra, es tracta d'un dispositiu on el saber inconscient ocupa el lloc central, tal com passa en tot anàlisi, només que en aquest cas el treball quedarà circumscrit al material d'un analitzant. En la supervisió la personificació de l'analista, subjecte barrat i interpel·lat per les vicissituds d'un cas, posarà a treballar el seu inconscient entorn d'allò que el preocupa en relació amb el seu pacient, és a dir, la transferència, el diagnòstic, les maneres possibles d' intervenció, etc. podent arribar a un "temps de comprendre" no merament racional, d'acord amb la seva pròpia singularitat subjectiva.
 
UMBRAL facilita un equip de professionals de llarga experiència per supervisar en tres modalitats possibles:
 
Supervisió individual.
 
Grups de supervisió.
 
Supervisions a Equips de Professionals o institucions.
 
Poden fer ús d'aquest dispositiu els psicoanalistes col·laboradors de UMBRAL i també altres professionals que ho desitgin. 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimeix Correu electrònic